FORM­SPRUTNING

Formsprutning är ett bra val för tillverkning av plastprodukter när kriterierna är produktionshastighet och dimensionsnoggrannhet – utan att kompromissa med komplexiteten i slutprodukten.

HUR KAN VI HJÄLPA TILL?

Wiitta

VAD ÄR FORM­SPRUTNING?

Formsprutning, även kallat sprutformning, är en metod för att tillverka plastprodukter där en plastråvara smälts, injiceras under högt tryck i en form och kyls ner. Slutresultatet är en plastprodukt.

 

Andra vanliga tillverkningsmetoder för termoplastprodukter inkluderar extrudering eller strängsprutning, rotationsgjutning, formblåsning och 3D-printing. Formsprutning skiljer sig från ovanstående tekniker när det gäller produktens komplexitet, produktionshastighet och dimensionsnoggrannhet, men det är ändå av största vikt att välja rätt produktionsmetod för varje produkt.

Wiitta

PROCESS­BESKRIVNING

I processen smälts plastråvaran typiskt vid en temperatur på 200–250 °C med hjälp av både induktions- och friktionsvärme. Den smälta plastmassan sprutas in i formen med högt tryck, ända upp till 1 000–2 000 bar, med hjälp av en skruv som rör sig cylindern. Det höga trycket och den höga temperaturen kräver hög precision och högklassiga material i sprutformen för att kunna producera produkter av hög kvalitet i miljontals exemplar.

 

Cykeltiden, det vill säga den tid det tar att tillverka en eller flera plastprodukter i en flerrumsform, varierar mellan 6 och 200 sekunder beroende på material, formens prestanda och andra faktorer.

 

Vi presenterar gärna processen mer i detalj, så ta kontakt med oss om du vill veta mer.

BÖRJA SAMARBETA

FORM­SPRUTNING I FINLAND?

I processen smälts plastråvaran typiskt vid en temperatur på 200–250 °C med hjälp av både induktions- och friktionsvärme. Den smälta plastmassan sprutas in i formen med högt tryck, ända upp till 1 000–2 000 bar, med hjälp av en skruv som rör sig cylindern. Det höga trycket och den höga temperaturen kräver hög precision och högklassiga material i sprutformen för att kunna producera produkter av hög kvalitet i miljontals exemplar.

 

Cykeltiden, det vill säga den tid det tar att tillverka en eller flera plastprodukter i en flerrumsform, varierar mellan 6 och 200 sekunder beroende på material, formens prestanda och andra faktorer.

 

Vi presenterar gärna processen mer i detalj, så ta kontakt med oss om du vill veta mer.