Vår historia

Wiitta grundades 1972 i Saarijärvi. Vi tillverkar anslutningar till avloppsrör och erbjuder kontraktstillverkning med formsprutningsteknik av både plast- och gummiprodukter. Vi finns på Hevossaari i Heinola, i ett bildskönt sjölandskap.

 

Vår kompetenta personal består idag av cirka 30 personer. Vi har en egen verksamhetsmodell, som auditeras av utländska certifieringsföretag flera gånger om året. 2015 tilldelades vårt kvalitetssystem ISO 9001:2015-certifikat som ett av de första i landet. Målet med all vår verksamhet är ett konkurrenskraftigt samarbete med förstklassiga produkter och flexibel service.
Wiitta

EN LYCKAD HISTORIA

1972

*
Firma Wiitta-Tuote grundas i Saarijärvi.

1973

*
Verksamheten börjar med tillverkning av extruderingsprofiler och import av rörprodukter från Norge.

1975

*
Flytt till Kuivaniemi för att hitta ett bättre logistiskt läge, profilproduktionen och importverksamheten utökas.

1978

*
Anskaffning av egen utrustning för extrudering av rör och start av rörproduktionen.

1980

*
Investering i formsprutningsteknik inleds, de första Mawinal-röranslutningarna.
Wiitta

1988

*
Investering i tillverkning av PP avloppsanslutningar inleds, vilket leder till export till Sverige och Norge.
Wiitta

1992

*
Utbyggnad av lokalerna i Kuivaniemi.
Wiitta

1997

*
Utvidgning av verksamheten till Heinola.
Wiitta

2005

*
Första leveranserna till Danmark.
Wiitta

2008

*
Leveranserna till Belgien börjar.
Wiitta

2010

*
Generationsväxling, verksamheten fortsätter under namnet Wiitta Ky.
Wiitta

2012

*
Nya kunder i Beneluxländerna.
Wiitta

2013

*
Kontraktstillverkning blir en viktig del av verksamheten genom företagsförvärv. Företagsformen blir aktiebolag.
Wiitta

2015

*
Wiitta Oy beviljas ISO 9001:2015-certifikat.
Wiitta